คาถา แก้ศัตรู

View : 2,106

คาถาแก้ศัตรู 

พุทธัง บังจักขุ ปะติลิยะติสูญญัง 

จิตตะวิภัตติ สังชาตัง 

อะโหสะกัง มหาสูญญัง ปรมัตถะสูญญัง 

ธัมมัง บังจักขุ ปะติลิยะ ติสูญญัง 

จิตตะวิภัตติ สังชาตัง 

อะโหสะกัง มหาสูญญัง ปรมัตถะสูญญัง 

สังฆัง บังจักขุ ปะติลิยะ ติสูญญัง 

จิตตะวิภัตติ สังชาตัง 

อะโหสะกัง มหาสูญญัง ปรมัตถะสูญญัง 

 

ใช้ภาวนาเวลาที่กำลังถูกคนปองร้าย ให้ท่องคาถากับมือแล้วเอามือนั้นมาแตะที่หน้าผาก ว่ากันว่าจะทำให้รอดพ้นไปได้ 

: mahamodo
: 30 มิถุนายน 2554
Tag : คาถา แก้ศัตรู  
觻ѹ Bookmark and Share


Table 'web12_db5.tb_comment' doesn't exist : Select property_type