บทสวดมนต์ บทนมัสการพระพุทธเจ้า

View : 1,392

บทสวดมนต์ 

บทนมัสการพระพุทธเจ้า


นโม ตสสฺ ภควโต

อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส 

นโม ตสสฺ ภควโต

อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส 

นโม ตสสฺ ภควโต

อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต

อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

(ทวน ๓ ครั้ง) 

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น

ผู้เป็นอรหันต์ ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

: fungdham
: 1 กรกฏาคม 2554
Tag : บทสวดมนต์ บทนมัสการพระพุทธเจ้า  
觻ѹ Bookmark and Share


Table 'web12_db5.tb_comment' doesn't exist : Select property_type